• PARMAK ÇITLATMAK ZARARLI MIDIR?

    Doç.Dr. Ozan Volkan Yurdakul, parmakları çıtlatmanın bilimsel olarak kanıtlanmış bir zararı olmadığını söyledi. Bu konuda yapılan çalışmalarda parmak çıtlatan insanların eklemleriyle çıtlatmayanlar arasında bir fark olmadığını da belirtti.

  • İnsanların % 25- 54 ‘nün parmak çıtlatmaya meyilli olduğunu söyleyen Yurdakul, “Parmak çıtlatmayla ilgili iki görüş mevcut. Bunlardan ilki ‘kavitasyon’ dediğimiz olgu. Bu görüşe göre içinde gaz çözünebilen sıvılarda basınç azaldığında gaz molekülleri kabarcık halinde açığa çıkar. 

  • Bunu gazlı içeceklerin kapağının açılmasıyla gaz kabarcıklarının oluşması gibi düşünebiliriz. Eklem sıvısı da bu özelliktedir. Bu sıvıda açığa çıkan gaz kabarcıkları da birleşip patlatıldığında gelen 'çıt' sesi, parmak çıtlatmada duyduğumuz sestir.

  • Diğer görüş ise 'Tribonükleasyon' olarak adlandırılır. Bu görüşe göre ise içerisinde gaz çözünen sıvılarda katı ortamlar birbiriyle temas ettiği zaman, ayrılmaları için daha fazla kuvvete ihtiyaç duyulur. 

  • Bu ayrılma esnasında da yine gaz kabarcıkları ortaya çıkar ve birleşip patlayarak 'çıt' sesine neden olur" diye konuştu. Patlayan gaz kabarcıklarının eklem sıvısında tekrar çözünmesinin bir miktar zaman aldığını ifade eden Yurdakul, "Bu yüzden, parmak çıtlatma alışkanlığına sahip olan insanlar, parmaklarını bir kez çıtlattıktan sonra 15-20 dakika kadar bir daha çıtlatamazlar" dedi.